top of page
Search

JÁRMŰIPARI BESZÁLLÍTÓK NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSAI – EURÓPA


A járműértékesítés globális szintje 2017-ra 96m darab fölé nőtt, előrejelzésünk szerint eléri a 100m darabot 2019-re. Ez a növekedés kedvező környezetet teremt a járműipar beszállítói körének. A fejlett országok drámai térvesztése megállt 2010-ben; a fejlődő országok részesedése valamivel 50% felett stabilizálódik középtávon. 2009-re Kína vált a legnagyobb járműpiaccá az USA-t megelőzve és 2010-re a fejlődő országok piaci részesedése 54%-ban érte el eddigi maximális szintjét, amely drámaian magasabb a 2006-os 35%-nál. A fejlődő országok körén belül is nagy különbségek figyelhetők meg: míg Kina változatlanul nő, addig az orosz és a dél-amerikai piacok lassú felzárkózásban vannak az elmúlt évek nagy veszteségei után. Az EU térvesztése 2013-ban megállt, sőt enyhe növekedésnek indult amely várhatóan még 2019-re is kitart.

A kép beszállítói szemszögből még ennél is pozitívabb, Európa a válság óta nettó jármű exportőrré vált, kb. 2,5 millió jármű exportja stabilan prognosztizálható. A gyártás 11% feletti növekedését várjuk Európában 2022-ig. A növekedés egy része a belső kereslet élénülését fedi le, más részét a növekvő export felvevőpiacok, elsősorban Kína és Észak Amerika adják. A prémium márkák gyártásának növekedését várjuk Európában 2022-ig amelynek jelenleg is 47%-át export piacokra termelik. A termelés Európán belül is kelet felé tolódik: a nyugat-európai gyártó kapacitás 2007-es csúcsa óta 2022-ig 7,1%-al csökkent, míg a közép-európai 38,3%-al nőtt. 2022-ig a nyugat-európai gyártó kapacitás további 7,1%-os csökkenésével számolunk, míg ugyanez az érték Közép-Európában 33%-os növekedés lesz.

A Top Tier Consultants egyedülálló előrejelzési módszertant dolgozott ki, amelyben nem csak a piacot jelzi előre, de olyan cégek csoportját is kijelöli, amely az átlagot felül- illetve alulmúlja.


A teljes dokumentum megkapható kérés ellenében

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page